Valve ถูกฟ้องในเรื่องการพนันในเกม

Counter Strike Global Offensive เกมของ Valve กำลังถูกฟ้องในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจการพนันพันล้าน

Michael John McLeod ได้ยื่นคำฟ้องกับศาลแขวงในสหรัฐอเมริกาในรัฐ Connecticut ว่า Valve ได้มีการฉ้อโกงร่วมกับบริษัทการพนันนอกประเทศ

McLeod ผู้ฟ้องได้ทำการพนันในเกม Counter Strike Global Offensive ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ได้ฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การยื่นฟ้องนี้ได้ลงใน เว็บPolygon และไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และไม่ได้บอกว่าเขาสูญเสียเงินไปกับการพนันเท่าไหร่ ตามที่เว็บ Bloomberg กล่าว “Valve ได้ให้เงิน ความช่วยเหลือทางเทคนิค และคำแนะนำแก่เว็บไซต์เช่น CSLounge และ Diamonds ซึ่งรับเงินพนัน และ OPSkins ซึ่งได้ทำการตลาดกับสิ่งของในเกมและสามารถแลกเป็นเงินจริงได้

ทาง Valve ยังไม่ได้ตอบรับกับการยื่นฟ้องในครั้งนี้

แหล่งที่มา: https://games.slashdot.org/story/16/06/24/2016209/valve-faces-lawsuit-over-video-game-gambling

Advertisements

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Untitled

เทคโนโลยีสารสนเทศคือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

มีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ

ฮาร์ดแวร์ -อุปกรณ์ต่างที่เราสามารถจับต้องได้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชอฟต์แวร์ -โปรแกรมต่างๆที่ใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ซอฟต์แวร์ระบบและประยุกต์

ข้อมูล -ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ถูกประมวลผล

บุคลากร -ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -ขั้นตอนที่บุคลากรนำมาใช้เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ในการเก็บข้อมูล เช่นข้อมูลของนักเรียนทางด้านการศึกษา ข้อมูลคนใข้ในด้านการแพทย์ ข้อมูลทางการเงิน และการสื่อสารของข้อมูลนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้

อนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มที่จะสามารถพกพาได้มากขึ้น สื่อสารกันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลอย่างเป็นประสิทธิภาพ และระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มตัดสินใจเองได้มากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมเปลี่ยนไปทั้งทางสังคม เกิดเป็นสังคมในอินเทอร์เน็ต cyberspace การขายสินค้าเริ่มกระทำผ่านอินเทอร์เน็ต ข่าวสารสามารถกระจายได้อย่างกว้างขวาง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นต้น

อาชีพที่การเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นนักเขียนโปรแกรม ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย นักเขียนเกม