เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Untitled

เทคโนโลยีสารสนเทศคือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

มีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ

ฮาร์ดแวร์ -อุปกรณ์ต่างที่เราสามารถจับต้องได้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชอฟต์แวร์ -โปรแกรมต่างๆที่ใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ซอฟต์แวร์ระบบและประยุกต์

ข้อมูล -ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ถูกประมวลผล

บุคลากร -ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -ขั้นตอนที่บุคลากรนำมาใช้เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ในการเก็บข้อมูล เช่นข้อมูลของนักเรียนทางด้านการศึกษา ข้อมูลคนใข้ในด้านการแพทย์ ข้อมูลทางการเงิน และการสื่อสารของข้อมูลนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้

อนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มที่จะสามารถพกพาได้มากขึ้น สื่อสารกันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลอย่างเป็นประสิทธิภาพ และระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มตัดสินใจเองได้มากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมเปลี่ยนไปทั้งทางสังคม เกิดเป็นสังคมในอินเทอร์เน็ต cyberspace การขายสินค้าเริ่มกระทำผ่านอินเทอร์เน็ต ข่าวสารสามารถกระจายได้อย่างกว้างขวาง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นต้น

อาชีพที่การเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นนักเขียนโปรแกรม ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย นักเขียนเกม

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s